You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

×

Onze visie

Warme zorg is onze kernwaarde

Leiehome is een woonplaats met ruime verzorgingsmogelijkheden voor ouderen. Wij verlenen een deskundige en actuele zorg op maat. ‘Warme Zorg’ is onze kernwaarde: we creëren samen een thuis waar we elke persoon erkennen.

Vanuit onze christelijke inspiratie willen wij elkeen in ons huis uitdagen, motiveren en kracht geven om die warme zorg vorm te geven. We doen dit met respect voor diversiteit. We zetten ons voortdurend in om de kwaliteit van onze zorg te verbeteren en een woon-, leef- en zorgcultuur te realiseren waarin comfort(zorg) een centrale plaats inneemt.

Lees de opdrachtverklaring (pdf)

20181065_BAM_LG_1

Continue evaluatie van de zorg- en dienstverlening

Net zoals de andere Vlaamse woonzorgcentra, valt Leiehome onder het Kwaliteitsdecreet (2003), opgesteld vanuit het Vlaams Agentschap voor Zorg en Gezondheid.

Intern werken we met het model 'PREZO Woonzorg': medewerkers uit diverse disciplines en afdelingen denken in thematische werkgroepen mee over de concrete invulling en betekenis van een kwaliteitsvolle ‘warme zorg’.

Lees meer

Activiteiten en zorg volgens 4 begeleidingsprofielen

Binnen Leiehome werken we met begeleidingsprofielen. Dat houdt in dat bewoners op basis van hun onafhankelijkheidsgraad onderverdeeld worden in vier verschillende doelgroepen of begeleidingsprofielen.

Op basis van deze begeleidingsprofielen bepalen we hoe een bewoner benaderd kan worden, en dit zowel met betrekking tot activiteiten, als met betrekking tot de zorg.

Lees meer

20181065_denise_bam
LEIEHOME 059

Leefgroepwerking voor bewoners met dementie

Bewoners met dementie zijn een heel belangrijke doelgroep binnen onze voorziening. In wzc Leiehome spreken we niet over ‘gesloten of beveiligde afdelingen’. Wij hebben dus geen afdeling(en) specifiek voor personen met dementie, maar we werken met ‘heterogene afdelingen’.

Vanuit noden zoals structuur, geborgenheid en veiligheid vangen we bewoners met dementie op binnen onze leefgroepwerking op elke afdeling.

Lees meer

Vroegtijdige zorgplanning in dialoog met de bewoner en zijn/haar naasten

We plannen onze vakantie, we plannen onze loopbaan, we plannen ons pensioen, … Maar hoe plannen we ons levenseinde?

Vroegtijdige zorgplanning heeft als doel om hier zicht op te krijgen: ‘Wat wil iemand?’ of ‘Wat wil iemand niet meer?’ Laten we hierover praten en eventueel samen wensen en beslissingen op papier zetten. Vroegtijdig ook, om te voorkomen dat we er niet meer over kunnen praten net wanneer het echt nodig is …

Lees meer

20181065-leiehome-vroegtijdige-zorgplanning