You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

×

Vrijwilligers

Vrijwilligerswerk is pionierswerk

Met een signaalfunctie

Vrijwilligers zijn mensen die meer dan wie ook alert zijn voor nieuwe noden en behoeften. Zij hebben de typische gevoeligheid voor nieuwe aandachtspunten.

Met een aanvullende functie

De taken die door hen opgenomen worden, zijn een ideale aanvulling. Daarbij staat de complementariteit tussen beroepskrachten en vrijwilligers centraal. Het is zeer belangrijk dat zij dezelfde waarden nastreven en hun meningen op elkaar afstemmen.

Met een brugfunctie

Mensen hebben elkaar nodig om met elkaar mee te leven, vreugde en verdriet te delen, een levensverhaal te vertellen en om bij elkaar 'thuis' te mogen zijn. Door de regelmaat van het bezoek kan er een vertrouwensrelatie opgebouwd worden en behoudt de oudere het contact met de buitenwereld. Dit contact met de vrijwilligers is voor sommige bejaarden het belangrijkste venster dat zij hebben op de buitenwereld.

Met een economische functie

Zonder vrijwilligerswerk zou veel zinvol werk eenvoudigweg niet kunnen gebeuren. Alle vrijwilligerswerk in betaalde jobs omzetten zou immers onbetaalbaar zijn. Het vele nodige en nuttige werk wordt door vrijwilligers immers met glans ingevuld.

Omdat mensen belangrijk zijn, durven wij te hopen dat jong en oud willen en durven samen te werken. Door belang te hechten aan individuele mensen, door te erkennen dat bejaarden met hun eigen mogelijkheden heel wat te betekenen hebben, stellen we onszelf open voor contact.

Vrijwilligerswerk biedt mogelijkheden om allerhande ervaringen op te doen, contacten te leggen en om eigen capaciteiten te ontplooien.

Graag vrijwilliger worden in Leiehome?

Ben je op zoek naar ...

... de persoonlijke ervaring dat onze bewoners heel wat weten, kunnen, wensen, willen en voelen?
... een nieuwe uitdaging?
... zinvol werk in een gezellige organisatie?

Neem dan gerust contact met ons op: bel naar 09 282 47 55 of klik op dit e-mailadres: anita.vanpeteghem@leiehome.be. Vraag naar Anita Van Peteghem (coördinator vrijwilligerswerk) of Dirk De Meester (coördinerend hoofd zorgverlening).

Word vrijwilliger

20181065-leiehome-vrijwilligers