You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

×

Doelgroepwerking

4 verschillende begeleidingsprofielen

Binnen Leiehome werken we met begeleidingsprofielen. Dit houdt in dat bewoners op basis van hun onafhankelijkheidsgraad onderverdeeld worden in vier verschillende doelgroepen of begeleidingsprofielen.

1 Onafhankelijk begeleidingsprofiel

Deze bewoners kunnen volledig zelfstandig in hun daginvulling voorzien (en dit soms ook als ze rolstoelgebonden zijn). Zij hebben dus slechts beperkte begeleiding nodig van het team om tot activiteit te komen.

2 Gedeeltelijk afhankelijk begeleidingsprofiel

Deze bewoners hebben omwille van een fysieke (bv. veel pijn) of mentale (bv. een depressie) beperking een ‘duwtje in de rug’ nodig om tot een zinvolle daginvulling te komen. Het team zet bij deze bewoners vooral in op motivatie en stimulatie.

3 Structuurgebonden begeleidingsprofiel

Deze bewoners verblijven meestal in de leefgroep, waar ze de nodige structuur in hun daginvulling aangeboden krijgen.

4 Afhankelijk begeleidingsprofiel

Deze bewoners zijn vaak bed- of kamergebonden en krijgen aangepaste individuele activiteiten aangeboden, zoals bijvoorbeeld relaxatiebaden.

Activiteiten en zorg op maat

Op basis van deze begeleidingsprofielen wordt dus bepaald hoe een bewoner benaderd kan worden en dit zowel met betrekking tot activiteiten, als met betrekking tot de zorg. In Leiehome verstaan we onder activiteiten immers alles wat een bewoner doet in de loop van de dag en eventueel zelfs ‘s nachts (bijvoorbeeld een dwalende bewoner).

De indeling van de bewoners in deze profielen wordt permanent gemonitord en aangepast waar nodig. Dit is immers geen statisch gegeven. Uiteraard zijn er een aantal overlappingen tussen de verschillende profielen.

De activiteitenwerking binnen Leiehome werd op basis van de begeleidingsprofielen in 2017 structureel hertekend, waarbij sterker vraaggestuurd en individueel op maat gewerkt wordt. De bewoner wordt centraal gesteld en waar mogelijk en gewenst wordt de bewoner ook benaderd vanuit de ‘Betekenisvolle Activiteiten Methode’ (zie ook: ‘project psychofarmaca’) om zo goed mogelijk op zijn/haar wensen naar daginvulling toe te kunnen inspelen.

20181065 doelgroepwerking schema