You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

×

Dementie

Personen met dementie: een belangrijke doelgroep

Net zoals vele woonzorgcentra in Vlaanderen bemerken wij ook in wzc Leiehome een toename van het aantal bewoners met dementie. Ongeveer één op twee bewoners heeft een duidelijk vastgestelde diagnose dementie (diagnostisch bilan) of vertoont tekenen van dementie zonder dat deze door een specialist-geneesheer is vastgesteld.

Heterogene afdelingen

Het is dus een heel belangrijke doelgroep binnen onze voorziening. In wzc Leiehome spreken we niet over ‘gesloten of beveiligde afdelingen’. Wij hebben geen afdeling(en) specifiek voor personen met dementie. We kiezen bewust om te werken met ‘heterogene afdelingen’. Dit betekent dat op elk van de vier afdelingen zowel bewoners wonen met fysieke noden als met psychische noden, wilsbekwame bewoners naast bewoners met dementie. Vanuit noden zoals structuur, geborgenheid en veiligheid vangen we bewoners met dementie op binnen onze leefgroepwerking op elke afdeling.

Dementie: een paraplubegrip

Dementie is een paraplubegrip dat heel wat ziektebeelden omvat. De meest voorkomende en gekende vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer. Daarnaast zijn er ook vormen als Lewy-Bodydementie, Frontotemporale dementie (FTD), vasculaire dementie, … De diagnose van dementie wordt vaak pas gesteld enkele jaren nadat zich de eerste symptomen voordoen. Afhankelijk van het ziektebeeld ontwikkelen er zich geheugenproblemen, tijd- en oriëntatieproblemen en vaak ook gedragsproblemen. Naarmate de ziekte vordert, leidt dit meer en meer tot problemen die het dagdagelijkse functioneren verstoren, tot een moment waarop de thuissituatie niet meer haalbaar is en een opname in een woonzorgcentrum zich aandient.

Ondersteuning via leefgroepwerking

Opname in wzc Leiehome betekent ook voor personen met dementie zoeken naar nieuw evenwicht. Na een korte observatieperiode waarin we de nieuwe bewoner zo goed mogelijk proberen kennen, kan een bewoner met dementie aansluiten binnen de leefgroep die op zijn of haar afdeling is. Een vaste leefgroepbegeleidster zorgt voor structuur, geborgenheid en veiligheid. Vanuit onze visie op leefgroepwerking hebben we een aantal handvaten ontwikkeld die bijdragen aan de ondersteuning van bewoners met dementie. Deze ziet u in onderstaand sjabloon:

20181065 dementie sjabloon

Vormingen en opleidingen voor onze medewerkers

Naast een duidelijke visie is het natuurlijk ook belangrijk voor al onze medewerkers om goed om te kunnen gaan met personen met dementie. We zetten sterk in op vorming en opleiding, zowel intern als extern, om goed om te gaan met bijvoorbeeld moeilijk hanteerbaar gedrag, weerstand en agressie, verwardheid maar ook kwaliteit van leven. We nemen de belevingswereld van de bewoner met dementie steeds als uitgangspunt. We staan ook stil bij het concept 'besef' bij deze personen. Op basis hiervan komen we tot bewuste en kwaliteitsvolle omgang.

We staan stil bij ons eigen handelen en onderzoeken hoe onze communicatie aangepast kan worden (of net niet) in onze begeleiding. We wensen steeds bewust te handelen binnen het unieke levensverhaal van de persoon met dementie.

Een specifieke vorming die we organiseerden, behandelde het herkennen van pijnsignalen en het gebruik van pijnschalen. Bij onze bewoners met dementie zijn non-verbale pijnschalen immers erg belangrijk.

leefgroep