You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

×

Vroegtijdige zorgplanning

Hoe plannen we ons levenseinde?

We plannen onze vakantie, we plannen onze loopbaan, we plannen ons pensioen, … Maar hoe plannen we ons levenseinde? Vandaag kunnen we iemand die hoogbejaard is eindeloos blijven behandelen binnen een medisch hoogtechnologische zorgomgeving, tot op het laatst van het leven. Het blijft echter de vraag of dit ook datgene is wat de persoon in kwestie zelf wil? Vroegtijdige zorgplanning heeft als doel om hier zicht op te krijgen: ‘Wat wil iemand?’ of ‘Wat wil iemand niet meer?’. Laten we hierover praten en eventueel samen wensen en beslissingen op papier zetten. Vroegtijdig ook, om te voorkomen dat we er niet meer over kunnen praten net wanneer het echt nodig is …

20181065-leiehome-vroegtijdige-zorgplanning

In dialoog met de bewoner en zijn/haar naasten

Met een gemiddelde leeftijd van 87 jaar hebben onze bewoners een leeftijd bereikt waar fragiliteit of kwetsbaarheid deel uitmaakt van het leven. In wzc Leiehome gaan we in dialoog met onze bewoner en zijn of haar naasten om zicht te krijgen op wat voor hem of haar belangrijk is betreffende zorg rondom het levenseinde. We doen dit reeds vroeg in het verblijf (gemiddeld 6-8 weken na opname), maar we volgen wel steeds het tempo van de bewoner hierin.

Tijdig goede afspraken maken

Onze geneeskunde beschikt immers over vele behandelingen om mensen kunstmatig in leven te houden. Het is dan ook erg belangrijk dat er tijdig goede afspraken worden gemaakt, liefst op een moment waarop de bewoner daartoe nog in staat is. Wanneer de bewoner dit wenst, kan hij zich laten bijstaan door zijn familie of door een vertrouwenspersoon die hij zelf aanduidt.

Van eenvoudige zaken tot ingrijpende beslissingen

Vroegtijdige zorgplanning is een dynamisch en continu proces waarin we met onze bewoner en naasten voorkeuren vastleggen over de manier waarop hij verzorgd wil worden in de situatie dat hij dit zelf niet meer duidelijk kan maken. Dit kan van zeer eenvoudige zaken gaan zoals de keuze van ziekenhuis, bepaalde gewoontes van thuis uit, zoals eet- en slaapgewoontes, tot heel ingrijpende beslissingen zoals het al of niet opstarten van een behandeling (bijvoorbeeld chirurgische ingreep of reanimatie).

Vastgelegd in een document

Dit alles kadert binnen ‘Vroegtijdige zorgplanning: afspraken en besluitvorming’, een document dat geraadpleegd wordt bij levensbedreigende verwikkelingen. Hierop wordt aangeduid welke behandelingen de bewoner wel of niet meer wenst te ondergaan. Er kan bijvoorbeeld afgesproken worden dat de bewoner niet meer gehospitaliseerd wordt bij eventuele complicaties, maar zo comfortabel mogelijk verder verzorgd wordt in Leiehome.

IMG_7128