You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

×

Kwaliteitszorg

Extern: kwaliteitsdecreet en kwaliteitsindicatoren

Net zoals in andere Vlaamse woonzorgcentra, zetten we in Leiehome in op een kwalitatieve zorg- en dienstverlening. Woonzorgcentra vallen immers onder het Kwaliteitsdecreet (2003), opgesteld vanuit het Vlaams Agentschap voor Zorg en Gezondheid. Vanuit dit decreet is het verplicht om een intern beleid uit te werken waarmee de kwaliteit van zorg- en dienstverlening geoptimaliseerd wordt in het woonzorgcentrum. Tevens moeten verschillende luiken van de dienstverlening jaarlijks gemeten en geregistreerd worden (de zogenaamde ‘kwaliteitsindicatoren’).

Intern: PREZO Woonzorg

Om het interne kwaliteitsbeleid in Leiehome vorm te geven, wordt sinds 2013 gewerkt met ‘PREZO Woonzorg’ . Met dit model kan aan kwaliteit gewerkt worden door de totale zorg- en dienstverlening op te delen in verschillende belangrijke subdomeinen (zoals bijvoorbeeld het lichamelijk welbevinden of het sociaal welbevinden van een bewoner). In Leiehome wordt vanuit dit systeem ‘bottom-up’ aan warme zorg gewerkt, doordat medewerkers uit diverse disciplines en afdelingen als leden van thematische werkgroepen meedenken over de concrete invulling en betekenis van een kwaliteitsvolle ‘warme zorg’.

Kleine acties en grote projecten

Op basis van verschillende bevragingen en evaluatiekanalen, gestimuleerd door de werkgroepen, evalueren we zo continu of we een voldoende kwalitatieve zorg- en dienstverlening aanbieden. Vervolgens worden vanuit deze evaluatie kwaliteitsdoelstellingen geformuleerd waar nodig en worden verbeter- of borgingsacties uitgewerkt om de kwaliteit te optimaliseren of te behouden. Het kan daarbij zowel om kleine acties als grote projecten gaan. Zo organiseerden we bijvoorbeeld een actie rond mangomomenten, brainstormsessies om onze zithoeken te verbeteren, diverse thematische vormingen, sensibilisatiecampagnes ter preventie van infecties, een valpreventiequiz met mooie prijzen, een onderzoek naar de kwaliteit van de dagboekregistraties, enzovoort.

fietsweek  (88)