You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

×

AcustiCare

De invloed van akoestiek en geluid

In wzc Leiehome hebben we reeds lang een sterke focus op niet-medicamenteuze benadering van moeilijk hanteerbaar gedrag bij personen met dementie. Door deelname aan het AcustiCare-project wilden we graag het belang en invloed van geluid nader bekijken.

20181065-leiehome-acusticare-1

Akoestische panelen en soundscapes

Het AcustiCare-project is gericht op de bewoners met dementie die gedragsmatige of psychologische problemen (BPSD) stellen. Geluid en akoestiek kunnen deze problemen beïnvloeden, zowel positief als negatief. Door de woon- en leefruimtes te bestuderen willen de onderzoekers in de eerste fase van het project de invloed van geluid op deze bewoners positief beïnvloeden of remediëren. In de tweede fase willen ze zogenaamde ‘soundscapes’ (= akoestisch verbeterde ruimtes met prikkelende geluiden) creëren die de gedragsstoornissen beïnvloeden en verminderen (vanaf april 2017).

Betere levenskwaliteit, minder medicatie en minder werkstress

Door studie en beïnvloeding van geluid en akoestiek wil dit project bijdragen aan een betere levenskwaliteit bij de bewoners, een verminderd gebruik van medicatie en een verminderde werkstress bij het personeel.

Samen met wzc Leiehome waren er nog er 4 woonzorgcentra die deelnamen aan dit project (september 2016 - september 2018). Vanuit de opgebouwde ervaringen werden adviezen geformuleerd naar alle woonzorgcentra in Vlaanderen.

Conclusie: verbeterde akoestiek brengt meer rust

In de eerste fase (voorjaar 2017) van het project werden akoestische wand- en plafondpanelen geïnstalleerd in een leefgroep en aan een kamer. Met name in de leefgroep was de akoestische verbetering opvallend. Zowel naar medewerkers als naar bewoners bracht het wegvallen van de galm in de ruimte meer rust. In de tweede fase (2018) namen 3 bewoners deel aan de installatie van soundscapes (natuurgeluiden, bonzend hart ), zowel in de leefgroep als op hun kamer. Het effect is daar minder eenduidig. Verder nadenken over de afstemming tussen de zorgvraag van bewoners en de mogelijkheden van soundscapes is noodzakelijk.

20181065-leiehome-acusticare-2