You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

×

Bevestiging aanvraag

Beste vakantiejobber,

We hebben jouw aanvraag goed ontvangen, waarvoor hartelijk dank !

Je kandidatuur wordt steeds in een lijst bijgehouden.

Er is nog steeds een grote nood aan jobstudenten in de zorg, dus aan studenten die een zorgopleiding volgen of deels afgerond hebben. Zij zullen heel spoedig gecontacteerd worden. Voor de andere functies (onderhoud, keuken) is het aantal aanvragen groter dan het aanbod. Het is dan ook mogelijk dat u niet of niet onmiddellijk zal gecontacteerd worden.

Algemeen kunnen we stellen dat jobstudenten die een langere, aaneengesloten periode kunnen werken, meer kans maken. Daarnaast wordt er ook gekeken naar het feit of je reeds op Leiehome gewerkt hebt, en naar jouw leeftijd (hoe ouder, hoe meer kans je maakt).

Met vriendelijke groeten,

Leiehome vzw
Kloosterstraat 9
9031 Drongen
Tel.: +32 (0)9 282 47 55
info@leiehome.be