You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

×

Historiek

Voorgeschiedenis

Het was de wens van Regina Isabella de Meersman (gestorven in 1862) om een toevluchtsoord te bouwen voor noodlijdenden en ouderlingen van de gemeente Drongen. Haar schoonzoon, Ernest Solvyns kocht daartoe de nodige gronden in Baarle (aan de huidige Kloosterstraat) en liet een gebouw in neogotische stijl ontwerpen. De uitbouw en het bestuur werd overgelaten aan de zusters van de congregatie van de VII Weeën van Sint-Maria-Oudenhove. Daarnaast moest de uitbating van de aanpalende boerderij zorgen voor nodige levensmiddelen voor deze gemeenschap.

Zorg in Baarle vanaf 1874

Op 1 juni 1874 was er ruimte voor 24 ouderlingen. Kort daarna werd een aanpalend gebouw verbouwd tot infirmerie en een afdeling voor slachtoffers van epidemieën. Meer en meer armen en ouderlingen vonden onderdak in het ‘Godshuis’ en in 1920 waren er ruim 100 bewoners. Ondertussen was er op het eind van de oorlog (1918) ook even een noodveldhospitaal ondergebracht om gekwetste burgers en soldaten te verzorgen.

Het ‘Godshuis’ werd in 1921 omgevormd tot vzw. Meer dan 25 zusters waren toen aanwezig in Baarle. Ondertussen namen ze ook initiatief in het onderwijs en bouwden ze in Baarle het kleuter- en lager onderwijs uit.

Uitbreidingen in 1971 en in 1986

Omwille van de hogere eisen voor huisvesting, hygiëne en comfort werd in 1971 een extra complex voor 52 bewoners in gebruik genomen aan de overkant van de straat. 15 jaar later voldeden de oude gebouwen van het godshuis niet langer en werd het nieuwe complex uitgebreid en uitgerust voor 166 bewoners (opening 1986) Ondertussen werd de boerderij ook opgeheven. Steeds meer leken werden aangeworven.

Groei naar een modern woon- en zorgcentrum

Het aantal aanwezige zusters daalde verder en het beheer en de leiding van de organisatie ging in 1988 over naar leken. Leiehome is verder gegroeid tot een toonaangevend woon- en zorgcentrum.

Er is blijvend geïnvesteerd in aangepaste infrastructuur: een moderne cafetaria (1999), de uitbouw van leefgroepen (1999), de aanleg van een heerlijke tuin (2001), de aanbouw van maxikamers en zorgflats (2005), de vernieuwing van de oudste vleugel (2007), de renovatie restaurant en keuken (2015). Een nieuwbouwproject voor assistentiewoningen is in het vooruitzicht.

Vandaag: blijven vernieuwen en verbeteren

Naast uitgebreide zorg is er veel aandacht voor wonen en leven! Inhoudelijk heeft Leiehome continu aandacht voor vernieuwing door sterk aanwezig te zijn op overlegfora, in te tekenen op innovatieve projecten (medicatiegebruik in woonzorgcentra / kwaliteitszorg / zorgvernieuwing, ... ), open te staan voor stages en een ruim vormingsaanbod te creëren voor medewerkers.

LEIEHOME 004