You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

×

In de kijker

Pano uitzending 'Antipsychotica alom'

Op woensdag 19 oktober werd op Eén “Antipsychotica alom” uitgezonden. We werkten met Leiehome mee aan het programma van de Pano-redactie.

Eén van onze bewoners, haar dochter en Dieter Bogaert, onze psycholoog, gaven een inkijk in onze werking. De uitzending is te bekijken op deze link

https://www.vrt.be/vrtnu/a-z/pano/2022/pano-s2022a15/

Wij hebben in ons huis heel wat ervaring opgebouwd en energie gestoken in efficiënt en effectief gebruik van psychofarmaca (dit is de ruimere benaming van medicatie waaronder “antipsychotica” hoort) op maat van de individuele bewoner. Reeds in 2013 zetten wij daaromtrent een project op dat sinds 2018 uitgerold wordt in Vlaanderen met steun van de Vlaamse Gemeenschap. Onze gebruikscijfers liggen beduidend lager dan het gebruik zoals vermeld in Pano (1 op 3 bewoners).

Het vergt voortdurende waakzaamheid, inspanningen en een breed overleg om ervoor te zorgen dat deze medicatie enkel toegediend wordt aan bewoners, die deze om medische redenen nodig hebben. . Heel veel partijen zijn daarbij betrokken: bewoner, familie/mantelzorger, huisarts, apotheker, alle medewerkers, vrijwilligers, studenten, stagiairs, e.a. Samen hebben we de opdracht “warme zorg” op maat van de persoon te geven en daarbij hoort: nauwlettend toezien op medicatiegebruik en gerichte vorming.