You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

×

In de kijker

Corona virus - update

Voor de recente maatregelen i.v.m. de voorkoming van het corona-virus verwijzen we u graag naar onze Facebook account. U kan deze ook nalezen rechts van dit bericht.

Vanaf 12 maart gelden strikte maatregelen inzake bezoek van externen. Dit wordt tot een minimum beperkt. Aan elke bewoner kunnen een beperkt aantal mantelzorgers gekoppeld worden (1, maximum 2, meer moet besproken worden).

Enkel bezoekers die op deze registratielijst staan mogen het woon-zorgcentrum in en uit, mits het naleven van alle preventieve maatregelen. De andere maatregelen kan je nalezen op het Facebook bericht hiernaast.

De directie

Corona virus

Corona